BODYDEA AKUSTIK BUZ RET RF çok gelişmiş en son teknoloji Bölgesel İncelme cihazıdır. D-CRYO ve VFH Sistemini (Visseral Yag Yakımı) tek bir cihazda birleştirir. Bölgesel yağlanma problemlerini azaltmak ve bölgesel incelme ihtiyaçlarını karşılamak için klinik olarak kanıtlanmış invaziv olmayan en son alternatiftir.

BODYDEA AKUSTIK BUZ RET RF çok gelişmiş en son teknoloji Bölgesel İncelme cihazıdır.
D-CRYO ve VFH Sistemini (Visseral Yağ Yakımı) tek bir cihazda birleştirir. Bölgesel yağlanma problemlerini azaltmak ve bölgesel incelme ihtiyaçlarını karşılamak için klinik olarak kanıtlanmış invaziv olmayan en son alternatiftir. BODYDEA AKUSTIK BUZ RET RF ile uygulanan refleksoterapide, bozulmuş cilt reflekslerinin harekete geçirilmesi ile dokulardan toksin atımı aktif olarak gerçekleştirilir. Aynı anda cilt ve cilt altı bağ dokudaki yavaşlamış kan dolaşımını ve lenfatik dolaşımı artırır ve bölgesel yağlanmayı oluşturan nedenlere karşı direniş sergilemiş olur. D-CRYO ve VFH Sistemini (Visseral Yag Yakımı) bir parçası RF Aplikatörü daha etkin tedavi için geliştirilmiştir. Daha iyi ve hızlı yağ tasfiyesi için lenfatik drenajı hızlandırır. BODYDEA AKUSTIK BUZ RET RF klinik etkinliği ve güvenlik profili uluslararası hakem-denetimli dergilerde yayınlanmış, çoklu-merkezli kontrollü klinik çalışmalar ve çok sayıda hastada yapılmış bağımsız klinik çalışmalarla desteklenmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

• VİSSERAL YAĞ PARÇALAMA
• SÜBKÜTAN YAĞ PARÇALAMA
• VÜCUT ŞEKİLLENDİRME
• VÜCUT SIKILAŞTIRMA
• SELÜLİT TEDAVİSİ

Yağ eritilerek ya da aspirasyon yöntemi ile vücuttan atılmalıdır. Metabolizmayı hızlandırmak için düzenli egzersiz gereklidir. Kuvvet egzersizleri aerobik egzersizlerden daha etkilidir. İnsülin direncini azaltmak, Bazal Metabolizma Hızı artışını stabil ve düzenli tutmak için visseral yağı gidermek kaçınılmazdır. Visseral yağı gidermek ve vücudumuzun doğal metabolizmasını ve lenf drenaj sistemini oluşturmak için ihtiyaç olan tek şey, tüm bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek multi fonksiyonel bir cihazdır! Cilde yüksek frekansta akım uygulayarak dokularda ısı enerjisi elde etme yöntemine Visseral Yağ Isıtma (VFH) denir. Yüksek akım enerjisi eklendiğinde akımının yönü değişir, moleküler titreşerek ve birbirlerine sürtünerek canlı bir sıcaklık meydana getirirler. Aynı zamanda oksijen, antikor ve beyaz kan hücrelerinin üretimi artar. Kılcal damarların hidrostatik basıncı damarların genişlemesi ile artar ve lenf dolaşımı harekete geçirilmiş olur. Serbest yağ asidi, gliserol lenf ve kan dolaşımı sistemi ile çözüldükten sonra, su dışında, nötr yağ atık olarak böbreklerden tahliye edilir.

Yüksek sonuçlu BODYDEA AKUSTIK BUZ RET RF tedavisinin ilk seansı bile karın bölgenizi inceltecektir. Bu incelme vücut metabolizmasının harekete geçirildiği anlamına gelir. En önemlisi de, bu tedavi lenf akışını da harekete geçirir. Sonuç olarak vücut atığı ve yağ tahliyesi vücuttan atılır.

D-CRYO SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

BODYDEA AKUSTIK BUZ RET RF baslıgında güçlü bir sogutma sistemi bulunmaktadır. (Max -20°C) Acısız bir şekilde daha güçlü ve derin VFH üretebilir. Yandaki resimde gösterilen şekilde Epiderm soğutularak, sıcaklığı korurken esas deri ve hipodermis katmanlarında oluşan VFH
yansımasını da önlemek mümkündür. Gözeneklerin tahliyesini önlerken, Dermis Kolajeninin artırılması sayesinde cilt esnekliği de iyileştirilir. Aynı zamanda Subkutan yağın katmanında katalize ve tahliye edilmesi ile vücut şekillendirmede mükemmel bir sonuç elde edilir.
Cildi sıcağa duyarlı olan obez hastalarda önceden VFH sıcaklığına erişmek ve belirli bir süre bu sıcaklıkta kalmak oldukça zordur. Ancak üstün soğutma teknolojisi ile birlikte bu soruna çözüm getirilmiştir.